• NY STEIN: En ny stein falt ned på E 18 i går, denne gang like øst for tunnelåpningen på Østre Vallesverd. Finn Ole Honnemyr og Olav Osa fikk raskt steinen ut av kjørebanen. FOTO: Jostein Blokhus

Veien åpnet etter steinras ved tunnel

Mannskaper fra Mesta har nå fjernet den flere hundre kilo tunge steinen ved Vallesverdtunnelen.