• FORSKJELL: Mens Søgne kommune innfører ny fartsforskrift fra 20. mai, stiller Kristiansand seg avventende. FOTO: Vegard Damsgaard / André Løyning

Full forvirring til sjøs

Se på bildet: Til høyre for kommunegrensen er det maks fem knop, til venstre er det ingen fartsgrense.