• TRUSSELBILDE: Hvis ikke Søgne-mannen inngikk avtale om nedbetaling, skulle volden fortsettr i Bandidos-lokalene på Mosby.

Bandidos-tiltalte nekter alt

Fire tiltalte med tilknytning til Bandidos-miljøet i Kristiansand, nekter for alt de er tiltalt for — både vold, utpressing, heleri og besittelse av narkotika.