• MOTSTAND: Blant argumentene mot vindmøllene, har det blitt hevdet at det vil gi negative konsekvenser for friluftslivopplevelsen på Lista.

Solid flertall sa ja til vindmøller på Lista

Med 19 mot 10 stemmer sa kommunestyret i Farsund tirsdag kveld ja til å bygge vindmøllepark på Lista.