Blinde vil ikke ha medlemmer som kan se

Medlemmene i Norges Blindeforbund er sterkt uenige om å ta inn medlemmer som kan se. Begge fylkeslagene på Agder går mot forslaget.