Frykter pipebranner som følge av vedmangel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap frykter rekordmange pipebranner i vinter. Tilgangen på tørr ved er mindre enn etterspørselen, og bruk av våt ved kan føre til branner.