Krasjet i låve

Kjørte inn i låveveggen og stakk fra stedet.