Grimfolket vant - hallen kommer

Politikerne plusser på 28,1 millioner kroner for å unngå forsinkelser av ishall og flerbrukshall på Idda.