Vil ikke ha overgangsboliger

På et folkemøte på Prestheia skole i kveld gikk et flertall av de politiske partiene i mot forslaget om å bygge overgangsboliger for kriminelle på Prestheia.