— Alle rektorene har slått alarm til politikerne om problemene skolen har på grunn av for knappe ressurser, sier rektor Bente Christensen ved Blomdalen ungdomsskole i Mandal.- Vi har påpekt at skolene ikke har penger til å gi ekstra hjelp til elever som har behov for det. Det resulterer i at elever mister interessen for skolen og skaper så mye bråk i klassen at læreren til slutt ikke orker mer og sykemelder seg, sier hun.- Ressursene våre strekker bare til lovpålagt undervisning. Det er ikke penger til å dele opp klassene i noen fag.- Pålegges skolene spesialundervisning for enkelte elever, må det skje innenfor skolens eget budsjett. Da går spesialundervisningen på bekostning av de øvrige elevene, men Mandal kommer likevel godt ut når karakterene sammenlignes, sier Bente Christensen. AKSEL Faag