Det kan godt bli ein ny konflikt i Kosovo. NATO-styrkane som er utplasserte der på oppdrag frå FN, er ikkje i stand til å hindre ein konflikt.