Christian IV litt forsinket

Color Lines ferje ligger noe etter ruteplanen onsdag.