Antall drepte i møteulykker halvert

Siden 1998 er antall mennesker som har omkommet i møteulykker redusert fra cirka 120 til cirka 60 i Region sør.