Bussen reduserer tilbudet

En tredjedel av bussrutene legges ned i sommer, i tråd med vedtatte effektiviseringstiltak.