Kjører villmann på E 18

Et par litauiskregistrerte biler kjører uvettig mellom Grimstad og Kristiansand.