Vil løse erkehertug-gåten

Hugo Køhler, som ligger i denne graven på Kristiansand kirkegård, kan være erkehertug Johan von Toscana, keiser Frantz Josefs nevø.