• Trygve Skramstad, arkiv FOTO: Trygve Skramstad, arkiv

Kloakken rett i fjorden

Kloakk fra en kommunale pumpestasjon har gått rett ut i Lundevågen i Farsund i et halvt år.