Pipebranner i Kristiansand

Brannvesenet slukket søndag ettermiddag en pipebrann i Voiebyen. Lørdag brant det på Justvik.