To fotobokser kommer i Flekkerøytunnelen

Flekkerøytunnelen skal hastighetsovervåkes. Det blir kamera i begge kjøreretninger.