• I KJØLVANNET: På ferd på mot Scotts rike. Fra venstre Torunn Markussen, Øystein Haga og Linda Dahle. Min bestefars pram var med i filmen "Fant", fortalte Torunn. FOTO: Jostein Blokhus

Smeigedag i «Fant»s kjølvann

Det ble stappfull farkost da Gabriel Scott-selskabet inviterte til båttur i «Fant»s kjølvann lørdag.