• FEIL KJØREFELT: Den eldre mannen har ble sist observert ved kommunegrensen til Grimstad. Det er en strekning på flere kilometer. FOTO: Kystatlas

Kjørte flere kilometer i feil kjørefelt

Politiet er skremt etter at en eldre mann satte andre i livsfare ved å kjøre på E 18 fra Stoa til Grimstad i feil kjørefelt.