Konflikter på jobb øker sykefraværet

Nedbemanning ved Tinfos i Kvinesdal skapte dårlig miljø på arbeidsplassen. I 2. kvartal var 8,8 prosent syke.