• IKKE FLISESPIKKERI: En forferdelig belastning for hele borettslaget, sier styreleder Tarald Rysstad i Smiedalen Terrasse borettslag. Ernst Auklands leilighet ligger øverst til venstre i blokka i bakgrunnen.

Bråk om byantikvarens fliser

I snart ni år har byantikvar Ernst Auklands valg av fliser fremfor parkett i boligen påført naboen — og hele borettslaget på Sødal - betydelig støy.