• NY ASFALT: Rådmann Tor Sommerseth vil tilleggsbevilge en million kroner slik at kommunen kan asfaltere.

En million ekstra til asfalt i Kristiansand

Rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand kommune synes det er for galt at de kommunale veiene ikke asfalteres fordi asfalten blir dyrere som følge av høyere oljepris.