Nei til to fritak fra boplikt

Enda en gang har bopliktdebatten dukket opp i Lillesand. I begge sakene i formannskapet ble det nei til fritidsbolig.