Ny kraftledning gir høyere strømpris

Ny kraftledning fra Birkenes til Bykle vil øke strømprisen for sørlendingene.