UDI-sjefen kritiserer granskerne

Avgått UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen kritiserer granskingskommisjonen og fastholder at hun ikke var kjent med den lovstridige praksisen i UDI.