• VÅT BEFARING: Fra befaringen, her på den omstridte brygga. Per Olav Aarnes peker. Politiadvokat Arne Kjønstad, dommerfullmektig Skule bakka, byggesaksleder Øyvind Fiskaa, advokat Kai Knudsen og meddommerne Jan Bjarne Aanesland og Peder Dalen er tilhørere. FOTO: Jostein Blokhus

Dømt til bøter på i alt 300.000

Hytteeier Per Olav Aarnes og enkeltmannsforetaket Ted Sandnes er dømt til 200.000 og 100.000 i bøter for ulovlig bygging på Skudeholmen.