Sjeldent tidlig ærfugl-klekking

En ærfugl-familie ble observert på Stokken mandag ettermiddag. Det er sjeldent tidlig.