• Gert Ove Mollestad FOTO: Arkiv/Gert Ove Mollestad

Blankt nei til å bygge ut Kasernen

Investorene Kurt Mosvold, Jon Bjørgum, Bjørn Bergre og Steinar Bruskeland m/fl. kan glemme å bygge ut Kasernen i Østre Strandgate.