Natt til tirsdag 20. juni

En gjeng med ungdommer gjorde hærverk på en campignvogn mens eieren lå inne i vognen og sov.