Vil øke tilleggsavgiften for bomsniking

Vegdirektoratet foreslår at straffen for å kjøre gjennom bomstasjoner uten å betale skal økes fra 300 til 500 kroner. Også endringer som vil gi mange bilister dårligere rabattordninger i bomstasjonene kan bli innført.