• UNIKT: Det planlagte biobrenselanlegget på Hunsøya blir det første i sitt slag på Sørlandet. FOTO: Arkivfoto

Planlegger stort biobrensel-anlegg

Hunsfos, Byggma, Agder Energi og Vennesla kommune samarbeider om et stort biobrenselanlegg på Hunsøya.