ATV-anlegg kan bli stoppet

I fremtiden kan grupper få lov til å kjøre atv på Lauvås i Vennesla. Selv om kommunen sier ja, kan fylkeskommunen spolere opplegget.