Foreslår ett universitet i Sørvest-Norge

Stjernø-utvalget vil slå sammen høgskolene og universitetene, slik at man står igjen med åtte universiteter.