• KLAR TIL VIELSE: - Sermonirommet er klart for vielse 18. april hvis noen skynder seg og bestemmer seg for å inngå ekteskap denne dagen, sier administrasjonssjef Anne Torill Koland og sorenskriver Yngve Svendsen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Retten søker etter gifteklart par

Kristiansand tingrett skal ha åpent hus lørdag 18. april og søker et gifteklart par som på strak arm og kort varsel vil vie seg den aktuelle dagen.