• BEKLAGER: Reder Lars T. Ugland beklager sterkt at det er blitt et slikt mediepress mot Ellen Uglands niese, Ellen Kristine Dahl-Pedersen. Han mener det skyldes at han selv hadde fått politiet til å sette i gang etterforskning etter sin fars død. FOTO: Kjetil Reite

Lars T. Ugland beklager koblingen av dødsfallene

Lars T. Ugland mener han er medskyldig i at politiet startet etterforskning etter Ellen Uglands død. Han beklager overfor Ellen Uglands niese.