Smittevernlegen svarte på spørsmål om svineinfluensa

Er jeg i faresonen? Når kan jeg få vaksinen? Smittevernlege Dagfinn Haarr, gir deg svaret.