Drosjeprisene øker trolig fra nyttår år

En kraftig økning i engangsavgiften for CO2 kan føre til dyrere drosjeturer fra og med nyttår.