• FOTO: Espen Sem Sørmo

Totalt trafikk-kaos

På E39 ved Farvannsbakken, vest for Kristiansand har det vært en kollisjon mellom en trailer og to personbiler.