• FOTO: Torstein Øen

Tøffe kutt i kommunen

Store investeringer gjør at Kristiansand kommune framover må foreta betydelige kutt i driftsbudsjettene. I forhold til i år foreslår rådmannen å spare 40 millioner kroner i 2011.