Skremt av trusler

Motstandere av den nye ekteskapsloven har sendt grove trusler til stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen.