Busser med sinte sørlendinger til Oslo

Til helgen fyller sørlendinger opp seks busser for å reise til Oslo for å markere sin misnøye med forslaget til ny ekteskapslov.