Ikke aktuelt med nytt sykehus for agderfylkene

Det er ikke aktuelt å bygge ett nytt sykehus for begge agderfylkene før i 2030.