Drikker til de stuper

Andelen voksne som drikker seg fra sans og samling er økende i Kristiansand.