Veivesenet kritiseres for dårlig E 39-asfalt

Statens Havarikommisjon for Transport konkluderer med at Statens Vegvesen har vært for dårlige med kontroll av veidekket etter dødsulykken ved Lenefjorden høsten 2006.