• JURYEN: Dette er juryen som skal ta standpunkt til skyldsspørsmålet i straffesaken etter drapet i Bygland. FOTO: HALLGEIR OFTEDAL

Sterke inntrykk for juryen

Juryen i Agder lagmannsrett er tydelig preget av det som skjer i rettssal 5 i Kristiansand tinghus der Byglandsdrapet behandles. Bildene av avdøde gjorde sterkt inntrykk.