Demonstrerte for vindkraft

Malin Jacob og Natur og Ungdom ropte taktfaste slagord mens Halvorsen delte ut sine milliarder.