• FOTO: Illustrasjonsfoto

– Bilistene farligere enn dårlige veier

Mer enn halvparten av dødsulykkene i trafikken kunne vært unngått hvis bilistene ikke hadde kjørt for fort, i rus eller vært uoppmerksomme, mener eksperter.