• TØFFE TIDER: Rådmann Kim Høyer Holum la fram budsjettet for de neste fire årene. Inntektene Søgne kommune er helt avhengig av, skal hentes fra eiendomsskatt. FOTO: Kjartan Bjelland

0 kr. til nye læremidler i Søgne

For å styrke norsk— og matematikkopplæringen får ikke Søgne-skolene fem øre til nye læremidler.